prowincja
stowarzyszenie kulturalne

Śluby Panieńskie


2017.06.12 Blog Społeczność

W zalewie informacji dostarczanych nam przez portale internetowe, coraz trudniej dochodzić do prawdy. Również wydania "papierowe" lokalnych mediów stosują zasadę jak najmniej informacji, jak najwięcej sensacji. Moim zdaniem wydawnictwo opierające swoją zawartość o informacje z policji czy straży pożarnej mogłoby w sposób bezapelacyjny osiągnąć sukces wydawniczy. Jesteśmy świadkami pojawienia się nowej witryny prasowej lokalnych mediów "BESKID.NEWS".

Dzieje się.


2017.05.31 Blog Społeczność

To sformułowanie określające przejawy aktywności społeczno-kulturalnej jest coraz to używane w różnorakich opisach rzeczywistości. Najczęściej to sformułowanie słyszymy w publicznych wystąpieniach lokalnych celebrytów. Podobnie określane są zdarzenia w lokalnych notatkach prasowych. Na ocenę tych wydarzeń, na szczęście nie porywają się ich promotorzy.

Pojęcie kultury - próba zdefiniowania IX


2017.04.07 Blog Kultura

Kultura ze sztuką i nauką, właściwie promowane i eksponowane przez środki społecznego przekazu, stają się koniecznym środowiskiem życia duchowego człowieka, tak samo potrzebnym jak środowisko naturalne dla jego egzystencji biologicznej. W takim znaczeniu kultura jest wspólnym mianownikiem łączącym wszystkich ludzi. Człowiek, który w życiu społecznym kieruje się poszanowaniem godności każdego człowieka i jego niezbywalnych praw, angażując się w życie gospodarcze, polityczne i kulturalne, przyczynia się do budowania we współczesnym świecie cywilizacji miłości. (57)

Pojęcie kultury - próba zdefiniowania VIII


2017.03.31 Blog Kultura

Innym problemem, jaki definicja nasza pomaga rozwiązać, jest stosunek między kulturą a strukturą społeczną, to jest między przedmiotami badań antropologii kulturalnej z jednej strony a antropologii społecznej i socjologii z drugiej. Wielu autorów utrzymuje, że kultura i struktura społeczna są to dwa różne rodzaje czy poziomy abstrakcji wysnute z tej samej rzeczywistości. (48)