prowincja
stowarzyszenie kulturalne

Pojęcie kultury - próba zdefiniowania IX


2017.04.07 Blog Kultura

Kultura ze sztuką i nauką, właściwie promowane i eksponowane przez środki społecznego przekazu, stają się koniecznym środowiskiem życia duchowego człowieka, tak samo potrzebnym jak środowisko naturalne dla jego egzystencji biologicznej. W takim znaczeniu kultura jest wspólnym mianownikiem łączącym wszystkich ludzi. Człowiek, który w życiu społecznym kieruje się poszanowaniem godności każdego człowieka i jego niezbywalnych praw, angażując się w życie gospodarcze, polityczne i kulturalne, przyczynia się do budowania we współczesnym świecie cywilizacji miłości. (57)

Pojęcie kultury - próba zdefiniowania VIII


2017.03.31 Blog Kultura

Innym problemem, jaki definicja nasza pomaga rozwiązać, jest stosunek między kulturą a strukturą społeczną, to jest między przedmiotami badań antropologii kulturalnej z jednej strony a antropologii społecznej i socjologii z drugiej. Wielu autorów utrzymuje, że kultura i struktura społeczna są to dwa różne rodzaje czy poziomy abstrakcji wysnute z tej samej rzeczywistości. (48)

Pojęcie kultury - próba zdefiniowania cz. VI


2017.03.17 Blog Kultura

Kolejne rozważania o kulturze, mam nadzieję że przybliżą nam wiedzę o tym obszarze aktywności człowieka. Współcześni administratorzy kultury bez wiedzy o tymże obszarze ich aktywności zawodowej próbują nam narzucić własne wyobrażenia na ten temat. Pomieszanie i poplątanie, niewiedza i ignorancja dają współczesny produkt zmierzający do kolejnego etapu zniewolenia człowieka gdyż kultura jest pewną szczególną klasą regularności zachowań.

Pojęcie kultury - próba zdefiniowania cz V


2017.03.10 Blog Kultura

Pojęcie kultury, jak wszystkie pojęcia abstrakcyjne, wykształciło się stopniowo. Niewątpliwie ludzie zawsze byli świadomi tego, że zwyczaje, obyczaje i sposoby życia ludów sąsiednich różnią się od ich własnych; spostrzeżeniu temu dawali wyraz na różne sposoby. Greckie rozróżnienie pomiędzy „naturą” i „konwencją”, wyraża bez wątpienia coś bliskiego naszemu rozróżnieniu między biologicznymi i kulturowymi źródłami zachowania.