prowincja
stowarzyszenie kulturalne

Bajkowe Spotkania Teatralne
Teatr dla najmłodszych


Autorką pomysłu i realizatorką tej imprezy jest pani Maria Gałuszka z Klubu” śrubka”. Na scenie gościło dotychczas 19 teatrów z Polski, Czech i Słowacji.

Przez kilka poprzednich lat Spotkaniom Teatralnym towarzyszyła wspólna zabawa zatytułowana: ”Rysujemy naszą recenzję teatralną”, polegająca na rysunkowym przedstawieniu własnych opinii o obejrzanym widowisku. Po zakończeniu imprezy, najciekawsze prace organizatorzy przekazywali uczestniczącym w danej edycji teatrom i sponsorom tej imprezy. Ze względów finansowych wspólną zabawę teatralno - plastyczną na pewien czas zawieszono.

Impreza dopracowała się kolejnych pokoleń widzów, tym razem już często z własnymi dziećmi uczestnicząca w imprezie. Jest to dotychczas jedyna cykliczna impreza teatralna w Żywcu z udziałem profesjonalnych grup artystycznych. Ciągle też oczekujemy nowych darczyńców, dzięki których hojności będziemy mogli poszerzyć zakres artystycznych i edukacyjnych działań by pokryć rosnące koszty prezentacji.

Kolejne edycje Bajkowych Spotkań Teatralnych, pomimo ogromnych trudności finansowych, dzięki wieloletnim i oddanym sponsorom dochodzą do skutku. I mimo, że jest odrębną w założeniach edukacyjno artystyczną propozycją dla najmłodszej widowni, to termin jej realizacji związany z zimowymi feriami czyni z niej w świadomości wielu obserwatorów życia kulturalnego w mieście -atrakcyjny sposób spędzenia czasu w okresie ferii.

Pragniemy dochować dotychczasowej zasadzie indywidualnego uczestnictwa widzów, unikając działań z grupami zorganizowanej widowni. Tworzymy tym samym warunki do wykształcenia wśród najmłodszych zachowań młodych widzów do indywidualnego i samodzielnego spędzania swego wolnego czasu, do kontaktu z prawdziwą sztuką w formie indywidualnego dialogu „twórca - sztuka – odbiorca”. W ten sposób wychowana młoda publiczność teatralna swą aktywność intelektualną realizować będzie w formie indywidualnego dialogu ze sztuką tworząc trwałe podstawy edukacji kulturalnej. Pozwólmy naszym milusińskim przeżywać te chwile w sposób indywidualny, w gronie najbliższych, mamy, taty, dziadków, tak jak na prawdziwych intelektualistów przystało.

Edycja imprezy w roku 2010 nie doszła do skutku z powodu braku minimum wyposażenia w meble i urządzenia techniczne sali widowiskowej Klubu i brakiem koniecznego odbioru sanitarnego oraz pożarowego. Organizatorzy zdają sobie sprawę z konieczności jeszcze wieloletniej pracy edukacyjnej prowadzonej wśród dorosłych mieszkańców lokalnej społeczności. Być może dopiero dorośli - obecnie małoletni widzowie zrozumieją przesłanie twórców tej imprezy. Czytaj także na stronie: www.srubka.zywiec.org.pl.

Afisz edycji 2015

Galeria


Ostatnia aktualizacja: 2014-06-29 19:30:00