prowincja
stowarzyszenie kulturalne

Cztery Pory Roku 2014 - jesień
Turniej Artystyczny Młodych

Turniej artystyczny młodych „Cztery Pory Roku” jest imprezą cykliczną, adresowaną do utalentowanej młodzieży. Organizatorem turnieju jest Klub śrubka, Żywiec, ul. Grunwaldzka 13 ze współorganizatorem - Stowarzyszeniem Kulturalnym „prowincja”.

Dane wydarzenia
Miejsce Klub śrubka
Początek 2014-11-22
Koniec 2014-11-22
Rodzaj wydarzenia Konkurs

Celem Turnieju jest pobudzenie utalentowanej młodzieży do rozwoju autentycznych, indywidualnych predyspozycji artystycznych, jak i zaproponowanie form kulturalnego spędzania wolnego czasu przez wrażliwą artystycznie młodzież poza ośrodkami szkolnymi, w środowisku zamieszkania.

Uczestnikiem każdej z proponowanych form może być uczeń gimnazjum lub szkoły średniej. Działania recytatorskie i plastyczne prowadzone będą w tym samym czasie w odrębnych salach. Dlatego potencjalni uczestnicy muszą dokonać wyboru pomiędzy prezentacjami recytatorskimi a dokonaniami plastycznymi. Jednakże kolejny obszar twórczości artystycznej z zakresu szeroko pojętej literatury daje szansę wszystkim młodym twórcom.

Terminarz spotkań

Prosimy o zapoznanie się z regulaminami poszczególnych spotkań twórczych. Wspomniane spotkania artystyczne odbędą się w Klubie „śrubka”, Żywiec, ul. Grunwaldzka 13, w dniach:

  • zima – 8.03.2014 r.,  
  • wiosna – 14.06.2014 r.,
  • lato - 27.09.2014 r.,
  • jesień - 22.11.2014 r.

każdorazowo w godzinach od 10.00 do 13.00.

Nagrody

Rozstrzygnięcie konkursu literackiego, ogłoszenie wyników wszystkich prezentacji nastąpi w tych dniach o godzinie 13.00. Oceny prezentacji dokonują wyłącznie sami wykonawcy przyznając w głosowaniu tajnym publiczności, nagrodę symboliczną:

  • dla recytatorów - LAUR ERATO,
  • dla plastyków – PALETĄ LEONARDA.

W przypadku potyczek literackich oceny złożonych prac dokona jury zaproszone przez organizatorów, a nagroda symboliczna to PIÓRKO PEGAZA. Dla wszystkich uczestników spotkań artystycznych przewidziano dyplomy i upominki książkowe. Zgłoszenia udziału w prezentacjach recytatorów i potyczkach plastyków każdorazowo uczestnicy dokonują w terminach określonych w regulaminach.

Regulamin konkursu i karty zgłoszeniowe

logo konkursu

Ostatnia aktualizacja: 2014-02-10 16:34:00

Udostępnij
Dodaj komentarz