prowincja
stowarzyszenie kulturalne

Historia stowarzyszenia


Stowarzyszenie Kulturalne „Prowincja” powstało z inicjatywy grupy młodych ludzi w roku 1996. Jednakże nie była to potrzeba chwili lecz długotrwały proces, który rodził się już na przełomie lat 1989-90. Wtedy to grupa młodzieży szkół średnich utworzyła gazetę „Rynna”, która dzięki swym kontrowersyjnym tekstom odbiła się szerokim echem w lokalnej społeczności miasta Żywca. Z kolei w 1993 roku na miejsce rozwiązanej gazety ta sama grupa stała się zaczynem funkcjonowania lokalnego radia „VIS”, które ze względów finansowych musiało zaprzestać działalności. W to miejsce grupa zaczęła wydawać biuletyn społeczno-kulturalny. Niestety jako wydawcy, amatorskiego przecież, czasopisma mieliśmy poczucie, iż w takiej jedynie formie obecności w świadomości społecznej żywiecczyzny gros naszych planów nie doczekałoby się nigdy realizacji. W związku z tym formuła naszej działalności musiała ulec zmianie. W czerwcu 1996 roku zostało zarejestrowane Stowarzyszenie Kulturalne „Prowincja”.

W 1997 r. Stowarzyszenie przystąpiło do realizacji swoich wcześniej przedstawianych planów. Opracowano projekty działań, głównie z dziedziny edukacji kulturalnej dzieci i młodzieży, a to:

  • warsztaty dziennikarskie,
  • warsztaty plastyczne,
  • warsztaty teatralne

....współorganizując również kolejne Bajkowe Spotkania Teatralne dla dzieci.


W tym samym czasie złożono wnioski na finansowanie projektów.

Po otrzymaniu środków z Fundacji Batorego – Program Dzieci i Młodzieży, Ambasady Amerykańskiej, Urzędu Wojewódzkiego w Bielsku – Białej, Urzędu Miejskiego w Żywcu oraz innych sponsorów, Stowarzyszenie przystąpiło do realizacji wcześniej wspomnianych projektów. Równocześnie, wspólnie z Beskidzkim Stowarzyszeniem Wspomagania Inicjatyw Pozarządowych w marcu 1998r. Stowarzyszenie Kulturalne „prowincja” zorganizowali dwudniowe szkolenie dla organizacji pozarządowych z rejonu żywieckiego w zakresie współpracy z biznesem i lokalnym samorządem.

Stowarzyszenie Kulturalne „prowincja” przeprowadziło we współpracy z Klubem ŚRUBKA z Żywca, w roku 1998 pierwszy etap Warsztatów dziennikarskich, warsztatów plastycznych i warsztatów teatralnych.  W swej działalności Stowarzyszenie może wyróżnić: prowadzenie dyskusyjnego klubu filmowego, prowadzenie warsztatów dziennikarskich dla młodzieży szkół średnich Żywca i  okolicy, współorganizowanie warsztatów plastycznych dla utalentowanej młodzieży szkół średnich Żywca i rejonu, współorganizowanie kolejnych edycji Bajkowych Spotkań Teatralnych dla dzieci. współorganizowanie szkolenia z zakresu współpracy organizacji pozarządowych z rejonu Żywiecczyzny z biznesem i samorządem lokalnym, wydawanie młodzieżowej gazetki „ERRATA” (13 numerów), wydawanie stron internetowych „ERRATY” i Klubu „Śrubka”.


Ostatnia aktualizacja: 2013-09-26 15:42:00