prowincja
stowarzyszenie kulturalne

Kartka Bożonarodzeniowa
X. Międzynarodowy Dziecięcy Konkurs Rysunkowy

Zapraszamy dzieci i młodzież do udziału w dziesiątej edycji Międzynarodowego Dziecięcego Konkursu Rysunkowego "Kartka Bożonarodzeniowa". Organizatorem konkursu jest Oravské kultúrne stredisko (Orawski Ośrodek Kultury) w Dolnym Kubinie (Słowacja), we współpracy z partnerami w Polsce i Czechach.

Dane wydarzenia
Miejsce Orawski Ośrodek Kultury w Dolnym Kubinie
Początek 2013-09-01
Koniec 2013-11-15
Rodzaj wydarzenia Konkurs

Organizator

Oravské kultúrne stredisko (Orawski Ośrodek Kultury) w Dolnym Kubínie we współpracy z organizacjami partnerskimi w Polsce a w Czechach. 

Misja i cele konkursu

 • Konfrontacja twórczości artystycznej dzieci i różnych artystycznych spojrzeń, jak również konfrontacja z fachowym jury;
 • Wytworzenie przestrzeni do prezentacji twórczości plastycznej oraz przybliżenie jej publiczności;
 • Odkrywanie talentów plastycznych;
 • Prezentacja obyczajów bożonarodzeniowych poprzez twórczość plastyczną; 
 • Formowanie relacji wszystkich generacji wobec wartości estetycznych.

W minionym roku uczestniczyło w konkursie ponad 5000 autorów z sześciu państw Europy, pokonkursowa wystawa była prezentowana na Słowacji, w Polsce i Czechach.

Temat prac plastycznych

Boże Narodzenie, motywy bożonarodzeniowe, przyrodnicze, obyczajowe, biblijne.

Terminy

Ogłoszenie konkursu plastycznego 1.09.2013 r., ostateczny termin przysyłania prac mija w dniu 15.11.2013 r.

Do 05.12.2013 r. prace zostaną ocenione. Ocenieni autorzy będą zaproszeni na uroczystość ogłoszenia wyników oraz oddanie nagród w grudniu 2013 r. do Dolnego Kubína.

Następnie wystawa pokonkursowa będzie prezentowana na Słowacji, w Polsce i w Czechach.

Zasady uczestnictwa

 • W konkursie mogą uczestniczyć dzieci w wieku od 5 lat.
 • Zgłoszone prace konkursowe powinny być nie większe niż format A5 (kartka), jeden autor może przysłać najwięcej jedną pracę, szkołom poleca się wcześniejszy wybór prac dokonany przez pedagogów.
 • Autor na odwrocie każdej pracy powinien podać następujące dane:
  • tytuł pracy;
  • technika;
  • imię i nazwisko autora;
  • wiek autora;
  • adres autora;
  • nazwę szkoły;
  • imię i nazwisko prowadzącego zajęcia.
 • Organizatorzy konkursu nie zwracają prac konkursowych.
 • Przysłanie pracy przez autora oznacza, iż  zgadza się on na wykorzystanie i prezentację pracy w formie wystawy objazdowej, jak również na jej opublikowanie w materiałach promocyjnych jednocześnie zrzekając się honorarium.
 • Prace plastyczne należy przesłać najpóźniej do 15.11.2013 r. na adres: Oravské kultúrne stredisko, Bysterecká 1263/55, 026 01 Dolný Kubín, Republika Słowacka. Prace przesłane bądź otrzymane po tym terminie nie będą oceniane.

Kategorie konkursu

 • WIEK:  5 - 7 lat, 8 - 11 lat, 12 - 15 lat
 • TECHNIKA: malarstwo, rysunek, grafika a grafika komputerowa, technika kombinowana  

Ocenianie prac

Organizator konkursu powoła przynajmniej trzyosobowe międzynarodowe jury, które po obejrzeniu prac przyzna pierwsze, drugie i trzecie miejsce w każdej kategorii wiekowej oraz wręczy nagrody rzeczowe.

Jury ma prawo nie przyznania któregoś z miejsc, ewentualnie przyznać jedno miejsce więcej niż jednemu autorowi. 

Kontakt oraz bliższe informacje

Oravské kultúrne stredisko v Dolnom Kubíne, Bysterecká 1263/55, 026 01 Dolný Kubín, Republika Słowacka, tel. 00421 43 5864978, www.osvetadk.sk

Prace z terenu Polski można przesyłać na adres: Klub "śrubka" ul. Grunwaldzka 1334-300 ŻYWIEC

kartka

 

Regulamin konkursu


Ostatnia aktualizacja: 2013-10-18 16:45:00

Udostępnij
Dodaj komentarz