prowincja
stowarzyszenie kulturalne

Blog / Komunikaty

W tej sekcji bloga publikujemy komunikaty formalne, informacje dotyczące funkcjonowania stowarzyszenia oraz komunikaty techiczne dotyczące strony.

Oświadczenie Stowarszyszenia Kulturalnego "prowincja" w sprawie wprowadzenia opłat za zajęcia w placówkach MCK


2015.01.22 Projekty Komunikaty

Stowarzyszenie Prowincja z zaniepokojeniem przyjęło informację o wprowadzeniu z dniem 05 stycznia 2015 roku opłat za uczestnictwo w zajęciach organizowanych przez placówki Miejskiego Centrum Kultury w Żywcu.
Decyzja taka zmienia charakter działania takich placówek, z instytucji samorządowych, działających dla dobra społeczności lokalnej, w placówki komercyjne, traktujące działalność kulturalną jako źródło dochodów. Dzieje się to zresztą kosztem grup, o które najbardziej powinniśmy dbać, a mianowicie osób, które ze względu na trudną sytuację materialną lub rodzinną, nie mają innej możliwości uczestniczenia w kulturze, jak poprzez bezpłatne zajęcia, które powinny być dostępne dla nich bez konieczności uzyskiwania specjalnych zaświadczeń. Inaczej zamiast integrowania społeczności instytucje będą pogłębiały podziały i wykluczenie społeczne.

Wanny do wzięcia


2014.09.07 Projekty Komunikaty

Wszystkich, którzy odwiedzili wystawę pięknych wanien emaliowanych, a zwłaszcza tych, którzy jeszcze tego nie zrobili prosimy o przekazanie tej wiadomości potencjalnie zainteresowanym instytucjom. Barwne wanny, emaliowane o wysokich walorach artystycznych, a przede wszystkim znane z wysokiej jakości oraz trwałości będą NIEODPŁATNIE przekazane do ośrodków użyteczności publicznej, w których będą spełniać swoje podstawowe zadanie, lub zostaną wyeksponowane w inny sposób. Taki jest zamysł inicjatora projektu ANTONINA GAVLASA oraz biorących w nim udział artystów.

  • 1
  • 2
  • >>
  • Last
  • Ostatnie artykuły
    Archiwum