prowincja
stowarzyszenie kulturalne

Zawiadomienie o Walnym Zebraniu Członków Stowarzyszenia


2014.01.07 Projekty Komunikaty Zebrania

Zarząd Stowarzyszenia Kulturalnego „prowincja”, zwołuje doroczne Zwyczajne Walne Zebranie Członków na dzień 18 styczeń 2014 roku (tj. sobota), na godzinę 17:00 do siedziby Stowarzyszenia, w Klubie „śrubka”, mieszczącym się w Żywcu, przy ul. Grunwaldzkiej 13.

Zawiadomienie o zebraniu

Uchwała Zarządu Stowarzyszenia Kulturalnego „prowincja” o zwołaniu Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia

I. Przedmiot uchwały

Na podstawie przepisu § 16 pkt 1 statutu Stowarzyszenia Kulturalnego „prowincja”, Zarząd Stowarzyszenia zwołuje doroczne Zwyczajne Walne Zebranie Członków na dzień 18 styczeń 2014 roku (tj. sobota), na godzinę 17:00 do siedziby Stowarzyszenia, w Klubie „śrubka”, mieszczącym się w Żywcu, przy ul. Grunwaldzkiej 13.

II. Proponowany porządek obrad

  1. Otwarcie Zebrania przez Prezesa Zarządu.
  2. Wybór Przewodniczącego i Sekretarza Walnego Zebrania Członków.
  3. Przyjęcie porządku obrad.
  4. Przedstawienie sprawozdania merytorycznego i finansowego za rok 2013
  5. Plan działania na rok 2014.
  6. Wolne wnioski i dyskusja.
  7. Zamknięcie Walnego Zebrania Członków.

III. Postanowienia końcowe

Zgodnie z § 16 pkt 5 statutu Stowarzyszenia, niniejszą uchwałę publikuje się pod adresem internetowym: www.srubka.zywiec.org.pl. oraz www.prowincja.org.pl

O powyższym powiadamia się Członków Stowarzyszenia drogą elektroniczną tj. na adresy email lub za pomocą krótkich wiadomości tekstowych sms.Tagi: Zebrania

Udostępnij
Dodaj komentarz
Zobacz inne artykuły na naszym blogu
Według autora
Michał Warkoczyński-Prochownik

Według tagów w sekcji Komunikaty
Z archiwum sekcji Komunikaty