prowincja
stowarzyszenie kulturalne

Zawiadomienie o Walnym Zebraniu Członków Stowarzyszenia


2015.01.09 Projekty Komunikaty

Uchwała Zarządu Stowarzyszenia Kulturalnego „prowincja” o zwołaniu Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia

I. Przedmiot uchwały

Na podstawie przepisu § 16 pkt 1 statutu Stowarzyszenia Kulturalnego „prowincja”, Zarząd Stowarzyszenia zwołuje doroczne Zwyczajne Walne Zebranie Członków na dzień 28 styczeń 2015 roku (tj. środa), na godzinę 18:00 do siedziby Stowarzyszenia, w Klubie „śrubka”, mieszczącym się w Żywcu, przy ul. Grunwaldzkiej 13.

II. Proponowany porządek obrad

  1. Otwarcie Zebrania przez Prezesa Zarządu.
  2. Wybór Przewodniczącego i Sekretarza Walnego Zebrania Członków.
  3. Przyjęcie porządku obrad.
  4. Przedstawienie sprawozdania finansowego i merytorycznego z działalności Stowarzyszenia za rok 2014.
  5. Przedstawienie protokołu Komisji Rewizyjnej za rok 2014.
  6. Wybór nowych władz Stowarzyszenia.
  7. Podjecie uchwał.
  8. Wolne wnioski i dyskusja.
  9. Zamknięcie Walnego Zebrania Członków.

III. Postanowienia końcowe

Zgodnie z § 16 pkt 5 statutu Stowarzyszenia, niniejszą uchwałę publikuje się pod adresem internetowym: www.srubka.zywiec.org.pl oraz www.prowincja.org.pl

O powyższym powiadamia się Członków Stowarzyszenia drogą elektroniczną tj. na adresy email lub za pomocą krótkich wiadomości tekstowych sms.

Żywiec, 09 stycznia 2015 roku.Udostępnij
Dodaj komentarz
Zobacz inne artykuły na naszym blogu