prowincja
stowarzyszenie kulturalne

Oświadczenie Stowarszyszenia Kulturalnego "prowincja" w sprawie wprowadzenia opłat za zajęcia w placówkach MCK


2015.01.22 Projekty Komunikaty

Stowarzyszenie Prowincja z zaniepokojeniem przyjęło informację o wprowadzeniu z dniem 05 stycznia 2015 roku opłat za uczestnictwo w zajęciach organizowanych przez placówki Miejskiego Centrum Kultury w Żywcu.
Decyzja taka zmienia charakter działania takich placówek, z instytucji samorządowych, działających dla dobra społeczności lokalnej, w placówki komercyjne, traktujące działalność kulturalną jako źródło dochodów. Dzieje się to zresztą kosztem grup, o które najbardziej powinniśmy dbać, a mianowicie osób, które ze względu na trudną sytuację materialną lub rodzinną, nie mają innej możliwości uczestniczenia w kulturze, jak poprzez bezpłatne zajęcia, które powinny być dostępne dla nich bez konieczności uzyskiwania specjalnych zaświadczeń. Inaczej zamiast integrowania społeczności instytucje będą pogłębiały podziały i wykluczenie społeczne.

Uważamy ponadto, że korzyść dla budżetu MCK będzie w dłuższej perspektywie pozorna, po pierwsze ponieważ odpłatna forma zajęć oraz brak w ofercie zajęć bezpłatnych może zablokować drogę MCK i podległych placówek do pozyskiwania dofinansowania z funduszy europejskich oraz dobroczynnych fundacji. Po drugie wprowadzenie odpłatnej formy zajęć będzie wymagało obsługi płatności, co zwiększy nakłady na biurokrację.

Najgorszą stroną tej decyzji jest jednak co innego. Przede wszystkim, w takim postępowaniu widzimy traktowanie z góry osób uczestniczących w zajęciach, jako biernych uczestników istniejącej oferty kulturalnej, jako petentów, a nie jako partnerów w ważnej sprawie. A przecież model aktywnego uczestnictwa w kulturze, jest tym, który może być realizowany nawet przy ograniczonym budżecie. Jest jednak możliwy tylko wtedy, gdy stwarza się ludziom od najmłodszych lat możliwość nieodpłatnego dostępu do kultury i traktuje się ten dostęp jako inwestycję w lokalną społeczność, a nie doraźny koszt czy zysk.

Członkowie tak wspieranej społeczności mogą następnie, poprzez działalność indywidualną czy w ramach stowarzyszeń i fundacji, współtworzyć ofertę kulturalną miasta, robiąc to nieodpłatnie, realizując po prostu swoje pasje. Żeby taki model działał trzeba jednak długofalowego myślenia oraz otwartości na pomysły ludzi działających zarówno w strukturach organizacyjnych placówek kulturalnych jak i poza nimi.

Pisząc powyższe mamy wciąż nadzieję, że można wycofać się z tej złej decyzji i przywrócić społeczności lokalnej dostęp do bezpłatnych zajęć, zwłaszcza przy obecnym już zbyt niskim poziomie aktywnego uczestniczenia w kulturze na terenie miasta, będącym konsekwencją ponad 20% bezrobocia w powiecie.

Z poważaniem

Stowarzyszenie Kulturalne „prowincja”
Katarzyna Szura, Michał Warkoczyński-ProchownikUdostępnij
Dodaj komentarz
Zobacz inne artykuły na naszym blogu