prowincja
stowarzyszenie kulturalne

Zawiadomienie o Nadzwyczajnym Walnym Zebraniu Członków Stowarzyszenia


2015.08.03 Projekty Komunikaty

Na podstawie §16 pkt 2 statutu Stowarzyszenia Kulturalnego „prowincja”, Zarząd Stowarzyszenia zwołuje Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków na dzień 10 sierpień 2015 roku (tj. poniedziałek), na godzinę 18:00, miejsce zebrania Pewel Mała ul. Jesionowa 6.

Uchwała Zarządu Stowarzyszenia Kulturalnego  „prowincja” o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia

 I. Przedmiot uchwały

Na podstawie §16 pkt 2 statutu Stowarzyszenia Kulturalnego „prowincja”, Zarząd Stowarzyszenia zwołuje Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków na dzień 10 sierpień 2015 roku (tj. poniedziałek), na godzinę 18:00, miejsce zebrania Pewel Mała ul. Jesionowa 6.

II. Proponowany porządek obrad

  1. Otwarcie Zebrania przez Prezesa Zarządu.
  2. Wybór Przewodniczącego i Sekretarza Walnego Zebrania Członków.
  3. Przyjęcie porządku obrad.
  4. Zmiana siedziby Stowarzyszenia.
  5. Zmiany w statucie Stowarzyszenia.
  6. Podjęcie uchwał.
  7. Wolne wnioski i dyskusja.
  8. Zamknięcie Walnego Zebrania Członków.

III.    Postanowienia końcowe

Zgodnie z § 16 pkt 5 statutu Stowarzyszenia, niniejszą uchwałę publikuje się pod adresem internetowym: www.prowincja.org.pl

O powyższym powiadamia się Członków Stowarzyszenia drogą elektroniczną tj. na adresy email lub za pomocą krótkich wiadomości tekstowych sms.Udostępnij
Dodaj komentarz
Zobacz inne artykuły na naszym blogu