prowincja
stowarzyszenie kulturalne

Zawiadomienie o Walnym Zebraniu Członków Stowarzyszenia


2016.01.21 Projekty Komunikaty

Uchwała Zarządu Stowarzyszenia Kulturalnego „prowincja” o zwołaniu Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia

I. Przedmiot uchwały

Na podstawie przepisu § 16 pkt 1 statutu Stowarzyszenia Kulturalnego „prowincja”, Zarząd Stowarzyszenia zwołuje doroczne Zwyczajne Walne Zebranie Członków na dzień 28 styczeń 2016 roku (tj. czwartek), na godzinę 18:00 do siedziby Stowarzyszenia Pewel Mała ul. Jesionowa 6.


II. Proponowany porządek obrad
1.    Otwarcie Zebrania przez Prezesa Zarządu.
2.    Wybór Przewodniczącego i Sekretarza Walnego Zebrania Członków.
3.    Przyjęcie porządku obrad.
4.    Przedstawienie sprawozdania finansowego i merytorycznego z działalności Stowarzyszenia za rok 2015.
5.    Przedstawienie protokołu Komisji Rewizyjnej za rok 2015.
6.    Podjecie uchwał.
7.    Wolne wnioski i dyskusja.
8.    Zamknięcie Walnego Zebrania Członków.


III.    Postanowienia końcowe
Zgodnie z § 16 pkt 5 statutu Stowarzyszenia, niniejszą uchwałę publikuje się pod adresem internetowym: www.srubka.zywiec.org.pl   www.prowincja.org.pl
O powyższym powiadamia się Członków Stowarzyszenia drogą elektroniczną tj. na adresy email lub za pomocą krótkich wiadomości tekstowych sms.

Żywiec, 18 stycznia 2016 roku.Udostępnij
Dodaj komentarz
Zobacz inne artykuły na naszym blogu