prowincja
stowarzyszenie kulturalne

Zawiadomienie o Walnym Zebraniu


2019.03.15 Projekty Komunikaty

Uchwała Zarządu Stowarzyszenia Kulturalnego „prowincja” o zwołaniu Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia

Zawiadomienie o zebraniu

Uchwała Zarządu Stowarzyszenia Kulturalnego  „prowincja” o zwołaniu Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia 

I. Przedmiot uchwały

Na podstawie przepisu § 16 pkt 1 statutu Stowarzyszenia Kulturalnego „prowincja”, Zarząd Stowarzyszenia zwołuje doroczne Zwyczajne Walne Zebranie Członków na dzień 21 marca 2019 roku (tj. czwartek), na godzinę 18:00do siedziby Stowarzyszenia Pewel Mała ul. Jesionowa 6.

II. Proponowany porządek obrad

  1. Otwarcie Zebrania przez Prezesa Zarządu.
  2. Wybór Przewodniczącego i Sekretarza Walnego Zebrania Członków.
  3. Przyjęcie porządku obrad.
  4. Przedstawienie sprawozdania finansowego i merytorycznego z  działalności Stowarzyszenia za rok 2018.
  5. Przedstawienie protokołu Komisji Rewizyjnej za rok 2018.
  6. Wybór Zarządu Stowarzyszenia.
  7. Podjecie uchwał. 
  8. Wolne wnioski i dyskusja.
  9. Zamknięcie Walnego Zebrania Członków.

III. Postanowienia końcowe

Zgodnie z § 16 pkt 5 statutu Stowarzyszenia, niniejszą uchwałę publikuje się pod adresem internetowym: www.srubka.zywiec.org.pl   www.prowincja.org.pl
O powyższym powiadamia się Członków Stowarzyszenia drogą elektroniczną tj. na adresy email lub za pomocą krótkich wiadomości tekstowych sms.

Pewel Mała, 14 marzec 2019 roku.

 Udostępnij
Dodaj komentarz
Zobacz inne artykuły na naszym blogu