prowincja
stowarzyszenie kulturalne

Bajki prowincjonalne


2014.01.26 Projekty Kultura

Jesteśmy na „półmetku” naszej doroczne imprezy edukacyjno – artystycznej dla najmłodszej widowni, Bajkowych Spotkań Teatralnych. Zazwyczaj próba analizy jakichkolwiek aktywności ludzi dokonywana jest po zakończeniu działalności. Jednakże w poniżej opisanej przestrzeni już teraz chciałbym wyrazić swoje niepokoje przedłużającą się, zorganizowaną akcją degradacji inicjatyw Klubu „śrubka” w lokalnych mediach związanych z nurtem oficjalnych enuncjacji. Bo przecież można zrozumieć, że w świadomości lokalnych decydentów, są działania Klubu „śrubka” wywołujące takie czy inne skojarzenia, i dlatego o wielu naszych inicjatywach jest cicho we wszystkich lokalnych mediach. Ale siedemnasta edycja dorocznych spotkań profesjonalnych teatrów z repertuarem kierowanym do dziecięcej widowni nie powinna wywoływać jakichkolwiek politycznych skojarzeń. Stąd moje domniemanie, iż jest to szerszy proces unikania informacji o Klubie „śrubka” dotyczący samego Klubu i naszych, mamy nadzieję, dość przejrzystych i jednoznacznie dookreślonych postaw społecznych.

W działaniu tym zauważam przedłużenie podobnych zachowań prasy z okresu politycznie minionego. Wtedy nasze działania, otwarte na bieżące potrzeby młodych mieszkańców miasta i regionu wywoływały w miejscowych sferach rządzących, głównie tych politycznych, odruchy agresji i odrzucenia. Wtedy działanie „władzy” było dość proste, gdyż funkcjonowała instytucja cenzury. Współcześnie wydaje mi się, że instytucja cenzury jakby na nowo odrodziła się. No może ośrodki decyzyjne cenzury przesunęły się na lokalnej społeczno-politycznej mapie. Jednakże ocenzurowane enuncjacje dziennikarskie bronią w dalszym ciągu interesów określonych grup decydenckich. Stąd też oprócz pomijania w środkach masowej informacji naszych propozycji, napotykamy na bardzo duże trudności w pozyskiwaniu określonych środków finansowych na realizacje właśnie tej politycznie zupełnie niezależnej, edukacyjnej propozycji dla dzieci. Serdeczne pokłony dla tych sponsorów, którzy wsparli naszą inicjatywę. Podziękowania dla internetowego portalu „Gazety Żywieckiej” i innych portali ale wyłącznie z Bielska – Białej za umieszczenie informacji o tym wydarzeniu.

Oprócz opisanego faktu pomijania informacji w lokalnych mediach, w postawach poszczególnych mieszkańców czy grup społecznych tej rzeczywistości kryją się bardziej złożone procesy społeczne wynikające z bardzo niskiego poziomu kapitału kulturowego naszych współmieszkańców. Ale o tym w kolejnych publikacjach. Dla nas internet stał się wybawieniem od tych prowincjonalnych i zaściankowych postaw, uwikłanej w różnorodnych zależnościach lokalnej społeczności. W minionej rzeczywistości w podobnych sytuacjach dawaliśmy sobie radę z faktem przemilczania naszej aktywności. Było trudno, ale skutecznie. Obecnie, w czasie dominacji Internetu próby naszej degradacji są jedynie formą opisywaną na marginesie działań. Tylko smutno nam, że w sytuacji organizacji Bajkowych Spotkań Teatralnych o naszych propozycjach widzowie muszą dowiadywać się jedynie z witryn internetowych Klubu „śrubka”, Stowarzyszenia Kulturalnego „prowincja” czy „fecebookowych” odmian tych portali. Skąd tyle agresji w tak opisanych postawach? Być może w najbliższym czasie wypowiem się i na ten temat, próbując analizować poszczególne postawy lokalnych dziennikarzy. Sterowany odgórnie strumień informacji lokalnej przypomina mi okres propagandy sukcesu. Czy jednak realizatorzy tej formy dziennikarskiej manipulacji spełnią się w oczekiwaniach swoich mocodawców? Jestem przekonany, że w czasach powszechnej dominacji Internetu, ich aktywność spełznie na niczym. Zaniechania informacyjne o naszej aktywności zdopingują nas jedynie do poszukiwania coraz to nowych rozwiązań promocji oferty Klubu „śrubka” i Stowarzyszenia Kulturalnego „prowincja”. Byle do wiosny.Udostępnij
Dodaj komentarz
Zobacz inne artykuły na naszym blogu