prowincja
stowarzyszenie kulturalne

Blog / Kultura

W tej sekcji bloga publikujemy nasze artykuły i przemyślenia dotyczące kultury. Zapraszamy jednocześnie do wspólnej dyskusji na ten temat. Jak oceniacie dzisiejsze realia działalności kulturalnej w Polsce, w szczególności na prowincji. Na ile kultura może pozwolić sobie na wolność od nacisków politycznych czy obyczajowych, a także tych związanych z korzystaniem z kapitału prywatnego.

Pojęcie kultury – próba zdefiniowania (cz. 3)


2017.02.24 Projekty Kultura

Otaczające nas środowisko i zjawiska towarzyszące aktywności intelektualnej człowieka są bezpośrednimi uwarunkowaniami działania. Poznanie teoretycznych rozważań o szerokim obszarze aktywności społecznej człowieka ułatwi, a wręcz w wielu sytuacjach – umożliwi podjęcie rozmowy o problemie. Pragnąłbym wręcz, aby ta analiza uświadomiła tzw. "lokalnym samorządowcom" olbrzymi zakres tego pojęcia. A lokalnym tzw. "dziennikarzom" podpowiedzieć ogrom tego problemu.

Pojęcie kultury - druga próba zdefiniowania (cz. II)


2017.02.10 Projekty Kultura

Aby nie być posądzanym o stronniczość w tym tygodniu przytaczam rozważania kościoła katolickiego na temat szeroko pojętej kultury. Tak więc dodatkowe informacje związane z pojęciem kultury zapewne pomogą zrozumieć sens funkcjonowania sfery tak trudnej do zdefiniowania. Poznanie teoretycznych rozważań o szerokim obszarze aktywności społecznej człowieka ułatwi, a wręcz w wielu sytuacjach – umożliwi podjęcie rozmowy o problemie. Pragnąłbym wręcz, aby ta analiza uświadomiła tzw. "lokalnym samorządowcom" olbrzymi zakres tego pojęcia. A lokalnym tzw. "dziennikarzom" podpowiedzieć ogrom tego problemu.

Pojęcie kultury – próba zdefiniowania (cz.I)


2017.02.04 Projekty Kultura

Rozważania te być może, chociaż w niewielkim stopniu uświadomią czytelnikowi obszar określany słowem kultura. Spotykam się bardzo często z zupełnym pomyleniem pojęć. Próba definiowania obszaru kultura pochodzi najczęściej z wiedzy potocznej i własnego, dość skąpego doświadczenia. I to dlatego w publicznej dyskusji doświadczam najczęściej ze strony stanowiących współczesny porządek samorządowy, wielu upokorzeń. Chcąc podejmować rozważania na tematy związane z kulturą chciałbym przybliżyć znaczenia samego pojęcia kultura i dookreślić zakres jego oddziaływań. Niezbędnym wydaje się mi zaznajomienie się przynajmniej z fragmentaryczna wiedzą w tym zakresie. To ułatwi, a wręcz w wielu sytuacjach – umożliwi podjęcie rozmowy o problemie. Pragnąłbym wręcz, aby ta analiza uświadomiła tzw. "lokalnym samorządowcom" olbrzymi zakres tego pojęcia i odpowiedzialności z niego wynikającej. A lokalnym tzw. "dziennikarzom" podpowiedzieć ogrom tego problemu, którego dookreślanie jak na razie jawi mi się jako karykatura wiedzy.

Ostatnie artykuły
Archiwum