prowincja
stowarzyszenie kulturalne

Blog / Kultura

W tej sekcji bloga publikujemy nasze artykuły i przemyślenia dotyczące kultury. Zapraszamy jednocześnie do wspólnej dyskusji na ten temat. Jak oceniacie dzisiejsze realia działalności kulturalnej w Polsce, w szczególności na prowincji. Na ile kultura może pozwolić sobie na wolność od nacisków politycznych czy obyczajowych, a także tych związanych z korzystaniem z kapitału prywatnego.

Pojęcie kultury - próba zdefiniowania VIII


2017.03.31 Projekty Kultura

Innym problemem, jaki definicja nasza pomaga rozwiązać, jest stosunek między kulturą a strukturą społeczną, to jest między przedmiotami badań antropologii kulturalnej z jednej strony a antropologii społecznej i socjologii z drugiej. Wielu autorów utrzymuje, że kultura i struktura społeczna są to dwa różne rodzaje czy poziomy abstrakcji wysnute z tej samej rzeczywistości. (48)

Pojęcie kultury - próba zdefiniowania cz. VI


2017.03.17 Projekty Kultura

Kolejne rozważania o kulturze, mam nadzieję że przybliżą nam wiedzę o tym obszarze aktywności człowieka. Współcześni administratorzy kultury bez wiedzy o tymże obszarze ich aktywności zawodowej próbują nam narzucić własne wyobrażenia na ten temat. Pomieszanie i poplątanie, niewiedza i ignorancja dają współczesny produkt zmierzający do kolejnego etapu zniewolenia człowieka gdyż kultura jest pewną szczególną klasą regularności zachowań.

Pojęcie kultury - próba zdefiniowania cz V


2017.03.10 Projekty Kultura

Pojęcie kultury, jak wszystkie pojęcia abstrakcyjne, wykształciło się stopniowo. Niewątpliwie ludzie zawsze byli świadomi tego, że zwyczaje, obyczaje i sposoby życia ludów sąsiednich różnią się od ich własnych; spostrzeżeniu temu dawali wyraz na różne sposoby. Greckie rozróżnienie pomiędzy „naturą” i „konwencją”, wyraża bez wątpienia coś bliskiego naszemu rozróżnieniu między biologicznymi i kulturowymi źródłami zachowania.

Pojęcie kultury - próba zdefiniowania cz.IV


2017.03.03 Projekty Kultura

To kolejny odcinek rozważań dotyczących tak obszernego problemu kultury. Aby pojąć sens funkcjonowania w obszarze kultury samorządowej należy pogłębić wiedzę o kulturze. Należy ona do podstawowych pojęć humanistyki współczesnej, a choć zastosowanie tego terminu spopularyzowało się szeroko dopiero w XX w., pochodzeniem etymologicznym sięga klasycznej starożytności. Łacińskie słowo "cultura" oznaczało pierwotnie po prostu uprawę ziemi, ale już Cycero w Rozprawach tuskulańskich rozszerzył jego użycie na zjawiska intelektualne nazywając filozofię kulturą ducha

Ostatnie artykuły
Archiwum