prowincja
stowarzyszenie kulturalne

Blog / Kultura

W tej sekcji bloga publikujemy nasze artykuły i przemyślenia dotyczące kultury. Zapraszamy jednocześnie do wspólnej dyskusji na ten temat. Jak oceniacie dzisiejsze realia działalności kulturalnej w Polsce, w szczególności na prowincji. Na ile kultura może pozwolić sobie na wolność od nacisków politycznych czy obyczajowych, a także tych związanych z korzystaniem z kapitału prywatnego.

Pojęcie kultury - próba zdefiniowania IX


2017.04.07 Projekty Kultura

Kultura ze sztuką i nauką, właściwie promowane i eksponowane przez środki społecznego przekazu, stają się koniecznym środowiskiem życia duchowego człowieka, tak samo potrzebnym jak środowisko naturalne dla jego egzystencji biologicznej. W takim znaczeniu kultura jest wspólnym mianownikiem łączącym wszystkich ludzi. Człowiek, który w życiu społecznym kieruje się poszanowaniem godności każdego człowieka i jego niezbywalnych praw, angażując się w życie gospodarcze, polityczne i kulturalne, przyczynia się do budowania we współczesnym świecie cywilizacji miłości. (57)

Pojęcie kultury - próba zdefiniowania VIII


2017.03.31 Projekty Kultura

Innym problemem, jaki definicja nasza pomaga rozwiązać, jest stosunek między kulturą a strukturą społeczną, to jest między przedmiotami badań antropologii kulturalnej z jednej strony a antropologii społecznej i socjologii z drugiej. Wielu autorów utrzymuje, że kultura i struktura społeczna są to dwa różne rodzaje czy poziomy abstrakcji wysnute z tej samej rzeczywistości. (48)

Pojęcie kultury - próba zdefiniowania cz. VI


2017.03.17 Projekty Kultura

Kolejne rozważania o kulturze, mam nadzieję że przybliżą nam wiedzę o tym obszarze aktywności człowieka. Współcześni administratorzy kultury bez wiedzy o tymże obszarze ich aktywności zawodowej próbują nam narzucić własne wyobrażenia na ten temat. Pomieszanie i poplątanie, niewiedza i ignorancja dają współczesny produkt zmierzający do kolejnego etapu zniewolenia człowieka gdyż kultura jest pewną szczególną klasą regularności zachowań.

Pojęcie kultury - próba zdefiniowania cz V


2017.03.10 Projekty Kultura

Pojęcie kultury, jak wszystkie pojęcia abstrakcyjne, wykształciło się stopniowo. Niewątpliwie ludzie zawsze byli świadomi tego, że zwyczaje, obyczaje i sposoby życia ludów sąsiednich różnią się od ich własnych; spostrzeżeniu temu dawali wyraz na różne sposoby. Greckie rozróżnienie pomiędzy „naturą” i „konwencją”, wyraża bez wątpienia coś bliskiego naszemu rozróżnieniu między biologicznymi i kulturowymi źródłami zachowania.

Pojęcie kultury - próba zdefiniowania cz.IV


2017.03.03 Projekty Kultura

To kolejny odcinek rozważań dotyczących tak obszernego problemu kultury. Aby pojąć sens funkcjonowania w obszarze kultury samorządowej należy pogłębić wiedzę o kulturze. Należy ona do podstawowych pojęć humanistyki współczesnej, a choć zastosowanie tego terminu spopularyzowało się szeroko dopiero w XX w., pochodzeniem etymologicznym sięga klasycznej starożytności. Łacińskie słowo "cultura" oznaczało pierwotnie po prostu uprawę ziemi, ale już Cycero w Rozprawach tuskulańskich rozszerzył jego użycie na zjawiska intelektualne nazywając filozofię kulturą ducha

Pojęcie kultury – próba zdefiniowania (cz. 3)


2017.02.24 Projekty Kultura

Otaczające nas środowisko i zjawiska towarzyszące aktywności intelektualnej człowieka są bezpośrednimi uwarunkowaniami działania. Poznanie teoretycznych rozważań o szerokim obszarze aktywności społecznej człowieka ułatwi, a wręcz w wielu sytuacjach – umożliwi podjęcie rozmowy o problemie. Pragnąłbym wręcz, aby ta analiza uświadomiła tzw. "lokalnym samorządowcom" olbrzymi zakres tego pojęcia. A lokalnym tzw. "dziennikarzom" podpowiedzieć ogrom tego problemu.

Pojęcie kultury - druga próba zdefiniowania (cz. II)


2017.02.10 Projekty Kultura

Aby nie być posądzanym o stronniczość w tym tygodniu przytaczam rozważania kościoła katolickiego na temat szeroko pojętej kultury. Tak więc dodatkowe informacje związane z pojęciem kultury zapewne pomogą zrozumieć sens funkcjonowania sfery tak trudnej do zdefiniowania. Poznanie teoretycznych rozważań o szerokim obszarze aktywności społecznej człowieka ułatwi, a wręcz w wielu sytuacjach – umożliwi podjęcie rozmowy o problemie. Pragnąłbym wręcz, aby ta analiza uświadomiła tzw. "lokalnym samorządowcom" olbrzymi zakres tego pojęcia. A lokalnym tzw. "dziennikarzom" podpowiedzieć ogrom tego problemu.

Pojęcie kultury – próba zdefiniowania (cz.I)


2017.02.04 Projekty Kultura

Rozważania te być może, chociaż w niewielkim stopniu uświadomią czytelnikowi obszar określany słowem kultura. Spotykam się bardzo często z zupełnym pomyleniem pojęć. Próba definiowania obszaru kultura pochodzi najczęściej z wiedzy potocznej i własnego, dość skąpego doświadczenia. I to dlatego w publicznej dyskusji doświadczam najczęściej ze strony stanowiących współczesny porządek samorządowy, wielu upokorzeń. Chcąc podejmować rozważania na tematy związane z kulturą chciałbym przybliżyć znaczenia samego pojęcia kultura i dookreślić zakres jego oddziaływań. Niezbędnym wydaje się mi zaznajomienie się przynajmniej z fragmentaryczna wiedzą w tym zakresie. To ułatwi, a wręcz w wielu sytuacjach – umożliwi podjęcie rozmowy o problemie. Pragnąłbym wręcz, aby ta analiza uświadomiła tzw. "lokalnym samorządowcom" olbrzymi zakres tego pojęcia i odpowiedzialności z niego wynikającej. A lokalnym tzw. "dziennikarzom" podpowiedzieć ogrom tego problemu, którego dookreślanie jak na razie jawi mi się jako karykatura wiedzy.

Muzyka łagodzi obyczaje..?


2016.12.30 Projekty Kultura

Znany publicysta Jerzy Waldorff powiedział, że: muzyka łagodzi obyczaje. Sentencja ta zyskała ogromną popularność, stała się wręcz jednym z najczęściej przytaczanych zdań, które charakteryzują rolę muzyki w życiu człowieka. Przed kilkoma dniami sformułowanie to odnalazło swe znaczenie na sali polskiego sejmu. Nie będę jednak w swym opisaniu odnosił się do poziomu parlamentarnych sporów. Spróbuję się odnieść do roli muzyki w naszej codziennej egzystencji.

 • First
 • <<
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • >>
 • Last
 • Ostatnie artykuły
  Archiwum