prowincja
stowarzyszenie kulturalne

Blog / Kultura

W tej sekcji bloga publikujemy nasze artykuły i przemyślenia dotyczące kultury. Zapraszamy jednocześnie do wspólnej dyskusji na ten temat. Jak oceniacie dzisiejsze realia działalności kulturalnej w Polsce, w szczególności na prowincji. Na ile kultura może pozwolić sobie na wolność od nacisków politycznych czy obyczajowych, a także tych związanych z korzystaniem z kapitału prywatnego.

Jesienny tydzień hipokrytów ?


2016.11.25 Projekty Kultura

Już na dobre towarzyszy nam jesień. Nawet ostatnie przebłyski słońca w okresie kolejnego długiego weekendu nie zmniejszyły naszej tęsknoty do wiosennych czy letnich doznań w przyrodzie. Człowiek w swym życiu dąży do wzorów i rozwiązań najsympatyczniej identyfikowanych z naszymi doznaniami. I proces ten trwa nieprzerwanie i wciąż. Tym też motywowany w stwarzaniu przyjaznego otoczenia, człowiek podporządkowuje sobie otaczające go środowisko. Czy jednak proces „obłaskawiania” przyrody przez człowieka przebiega w sposób logicznie przemyślany?

Porozmawiajmy o rządzeniu


2016.11.18 Projekty Kultura

Twórcze rozwinięcie znanej myśli Lenina, iż w idealnym społeczeństwie socjalistycznym nawet kucharka może sprawować władzę skłoniły mnie do poświęcenia uwagi problemowi zarządzania kulturą. Wielokrotnie potykam się o postawy i relacje osób, nie koniecznie merytorycznie przygotowanych do wyrażania swych opinii czy sądów o tak wrażliwej materii jaką jest kultura samorządowa.

I ty zostaniesz Indianinem...


2016.09.02 Projekty Kultura

Po raz kolejny jesteśmy obserwatorami pozornych działań w tzw. „sferze kultury. Bo oto na czele z Prezydentem Rzeczypospolitej, co bardziej znamienici celebryci w naszym kraju przystępują do zbiorowego czytania książki – kanonu polskich lektur, „Quo vadis” Henryka Sienkiewicza. Wybór jest celowy, realizujący założenia polityki kulturalnej rządzących krajem. Jest to jednak w dalszym ciągu pozoracja aktywności intelektualnej rządzących wobec całego problemu analfabetyzacji społeczeństwa. Nie będę przytaczał statystyk, gdyż codzienność w której żyjemy świadczy namacalnie o obniżeniu poziomu intelektualnego współmieszkańców. Jak więc reagować w sytuacji autorytarnych rozstrzygnięć, ograniczających konieczności dokonywania wyborów i stwarzania profesjonalnych obszarów pobudzających społeczność lokalną do aktywności i kreacji twórczej? Bo wiadomym jest, że prowizorka w tym zakresie jest przyczynkiem do patologii twórczej i agresji społeczno – kulturowej. Do poszerzania obszaru "kultury nędzy".

Tydzień kulturowej kalki w Beskidach


2016.08.05 Projekty Kultura

Na przełomie lipca i sierpnia, od wielu lat dzieją się rzeczy różne nazwane ogólnie na początku, ale i teraz Tygodniem Kultury Beskidzkiej. Mało kto obecnie wie, że źródło tej imprezy tkwi w Święcie Gór zorganizowanym w roku 1935 w Zakopanem. Święto to odbywało się przemiennie w Zakopanem (1935), Sanoku (1936), Wiśle (1937), Nowym Sączu [1938). Początek II wojny światowej przekreślił tę inicjatywę. Wisła podjęła organizację autonomicznego święta 16 sierpnia 1964 r. nazywając go Tygodniem Kultury Beskidzkiej. Ale przecież nie o historii tego wydarzenia chciałem mówić, a raczej o tu i teraz tej imprezy. Rozpędzeni i wtopieni w zachwyty publiczności, organizatorzy zapominają o sensie jej organizowania wtedy i teraz.

Końska kuracja


2016.07.29 Projekty Kultura

Jeszcze kilka lat temu wydawało mi się, że nie może być gorzej w kulturze aniżeli było podówczas. Wtedy były ograniczenia ideologiczne wynikające z tzw. „polityki kulturalnej” sfer rządzących. Pomimo moich wysiłków skierowanych na zrozumienie współczesnej „polityki kulturalnej” nie zauważam niczego, oprócz uleganiu naciskom grup i osób interesu. Są równocześnie koniunkturalne fajerwerki pozwalające zaprzeczyć istniejącemu stanowi rzeczy.

Dychotomia kultury samorządowej


2016.07.23 Projekty Kultura

Stan naszej lokalnej społeczności można opisać coraz częściej, permanentnym zanikiem postaw społecznych, atomizacją życia sięgającą rodziny, coraz to większym zniechęceniem i apatią. Daje się zauważyć negacja demokratycznego systemu w postawach absencji obywateli w szczątkowych przejawach demokracji, w wyborach. Zjawisko to nasila się w sytuacji rosnącego rozwarstwienia majątkowego społeczeństwa, wysokiego i nie zmniejszającego się bezrobocia, alienacji elit rządzących czy korupcji na każdym szczeblu życia w kraju. Żyjemy w państwie, którego organizacja życia gospodarczego i społecznego coraz częściej zmierza do rozwiązań państw południowej ameryki.

Radość kreatorów kultury w pokrzywach


2016.07.17 Projekty Kultura

Wydawać by się mogło dla zewnętrznego obserwatora, że kolejne działania miejscowych animatorów kultury jest bezsensowne, pozbawione wszelkiej logiki. Bo oto w jednej dzielnicy powstaje już trzecia placówka kultury. Klub śrubka, klub na ul. Sporyskiej funkcjonujące w strukturze Miejskiego Centrum Kultury oraz Klub Parafialny w Sporyszu. Rok temu, powołano w strukturze Miejskiego Centrum Kultury – inne „Centrum”, Centrum Kultury „Sporysz-Kocurów”. Po co? Wygenerowanie innego modelu kultury winno wywoływać we mnie, w animatorze kultury zjawiska radości i nadziei na pozytywne przemiany w środowisku dzielnicy Sporysz.

Czas na zmiany, tylko jakie?


2016.07.09 Projekty Kultura

Okres minionych 20 lat nowej polskiej rzeczywistości obfitował w wiele gwałtownych przemian ustrojowych, ekonomicznych jak i kulturowych. Był to czas likwidowania niemal wszystkiego, co było stygmatyzowane minionym systemem. Zlikwidowano instytucje, partie i ugrupowania polityczne, sferę gospodarki przekształcono, zmodyfikowano, sprywatyzowano lub po prostu rozkradziono. Toczą się dochodzenia i procesy o dojście do „prawdy obiektywnej”. Przyszło nam żyć w tak dynamicznie zmieniającym się świecie a przemiany dotknęły również i te lokalne środowiska od pewnego czasu nazwane środowiskami samorządowymi.

W tym szaleństwie jest metoda ?


2016.07.02 Projekty Kultura

Do napisania tego tekstu sprowokowała mnie wiadomość o zamiarze zlikwidowania Biblioteki Pedagogicznej w Bielsku Białej wraz z lokalnymi oddziałami, w tym w Żywcu. Urząd Marszałkowski w Katowicach postanowił zaoszczędzić na funkcjonowaniu struktury biblioteki będącej dla wielu studentów źródłem wiedzy naukowej, szczególnie dla kierunków humanistycznych. Likwidacja tejże biblioteki to ograniczenie dostępu do księgozbioru naukowego w małych ośrodkach naszego regionu. A proces likwidatorskich zapędów władzy samorządowej w Żywcu wobec bibliotek rozpoczął się przed laty, w początkowym okresie funkcjonowania tej nowej struktury władzy.

 • First
 • <<
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • >>
 • Last
 • Ostatnie artykuły
  Archiwum