prowincja
stowarzyszenie kulturalne

Blog / Kultura

W tej sekcji bloga publikujemy nasze artykuły i przemyślenia dotyczące kultury. Zapraszamy jednocześnie do wspólnej dyskusji na ten temat. Jak oceniacie dzisiejsze realia działalności kulturalnej w Polsce, w szczególności na prowincji. Na ile kultura może pozwolić sobie na wolność od nacisków politycznych czy obyczajowych, a także tych związanych z korzystaniem z kapitału prywatnego.

Czy „VOX POPULI”?


2016.01.29 Projekty Kultura

Pisać o kulturze, to jakby bić kijem o kałużę? Ruch jest a efektów nie widać. Współczesna sytuacja żywcem przypomina mi czasy zaprzeszłe. Tylko wtedy mocodawcą była czołowa siła narodu. I pod dyktando wytycznych realizowano przede wszystkim zadania wynikające z konieczności przystosowania obywateli do obowiązującego systemu. Były, więc konkursy i turnieje, w których biorący udział sprawdzali swoją spolegliwość wobec obowiązujących wytycznych. Chociaż elementy dostosowania społeczeństwa do najważniejszych ówczesnych świąt państwowych wpisały się niezwykle mocno w świadomość współczesnych. Tak mocno, że wiele z tych przyzwyczajeń, wręcz odruchów nabytych, przekłada się na współczesną polityczną obyczajowość.

Wariat i hipokryci


2016.01.25 Projekty Kultura

Ze zdziwieniem i niepokojem przyjąłem do wiadomości informację o krytycznej ocenie naszej wcześniejszej pracowitości. Postawa nasza została poddana krytyce w kontekście zbytniego poświęcania swego czasu i uwagi obowiązkom służbowym. W zatroskaniu nad naszym oddaniem pracy dopatrywać się możemy troski o poczucie naszej wolności. Każda praca obszar wolności osobistej ogranicza. W pracy animatora kultury, w kreowaniu nowych ludzkich postaw, poczucie wolności animatora kultury jest wręcz niezbędne.

Szanse i beznadzieje.


2016.01.18 Projekty Kultura

Kiedy słyszę o potrzebie rozwoju kultury targają mną ambiwalentne uczucia. Najczęściej jednak trudno dotrzeć do sensu tego działania. Rozwój kultury staje się koniecznością bycia lepszym człowiekiem. I znowu pojawia się problem wartościowania człowieka. Liberałowie wręcz okrzykną, że ten sposób myślenia przystaje zaprzeszłym czasom. Teraz liczy się rachunek ekonomiczny i efekty działania. Bylibyśmy zapewne bezbronnymi wobec tak postawionego problemu, gdyby nie ciągła zmiana postrzegania przestrzeni związanej z życiem człowieka.

Być może..?


2016.01.14 Projekty Kultura

Być może to, co napiszę będzie zbyt oczywiste dla czytającego. Ale nie muszę nikogo przekonywać, że to, co jest oczywistym, znanym na co dzień, jest tak naprawdę trudnym do zidentyfikowania i opisywania. W tym przypadku chciałbym uświadomić Państwu, już wręcz destrukcyjne społecznie zjawisko towarzyszące społecznej sferze kultury.

Czego chcemy w kulturze?


2016.01.13 Projekty Kultura

Młodzi ludzie pragną czym prędzej zakończyć uciążliwą edukację w szkołach średnich Żywca i wyjechać z „tego miasta”. O powrotach prawie nikt z Was nie wspomina. To zjawisko, występujące powszechnie, grozi dalszą marginalizacją miasta. Nikt nie jest prorokiem we własnym domu. Dlatego zastrzeganie się, że po studiach nikt nie powróci do Żywca jest przysłowiowym „wróżeniem z fusów”. Dlaczego nic wartościowego w sferze kultury w Żywcu się nie dzieje? Wszyscy mieszkańcy ciągle czekają. Po co się narażać lokalnym władzom czy gronu pedagogicznemu w każdej szkole, czy księdzu w najbliższej parafii? Byle mieć święty spokój i narzekać na wszystko i wszystkich.

Czas się uczyć?


2016.01.12 Projekty Kultura

Na przełomie lutego i marca w lokalnych samorządach pojawia się dylemat dotyczący kształtu lokalnego systemu edukacji. Od początków przemian polityczno- ekonomicznych w Polsce dokonano likwidacji ponad tysiąc szkół podstawowych. Tak więc nastąpiło wyzerowanie wielkiej akcji politycznej lat 60 tych ubiegłego stulecia, budowy 1000 szkół na tysiąclecie Państwa Polskiego.

Godność człowieka


2016.01.08 Projekty Kultura

Jesteśmy świadkami, często uczestnikami działań degradacyjnych dotychczasowych miejsc magicznych. Wprowadzając agresywne formy promocji i uczestnictwa w życiu społecznym czy politycznych przepychankach około wyborczych, burzy się mimowolnie, a często i celowo funkcjonujące miejsca magiczne. Głównym motywem tychże działań i postaw są uwarunkowania ekonomiczne. Chęć finansowych pożytków i awansu w strukturach politycznych lokalnych przestrzeni społecznych to znakomita część motywacji tej aktywności. Tak traktowane obszary aktywności społecznej wprowadzają społeczne zamieszanie w którym polityczne układanki najlepiej realizują prywatne interesy współczesnych kreatorów aktywności społecznej.

Po uważaniu.


2016.01.06 Projekty Kultura

Zwrot ten, zapewne gwarowy, doskonale pasuje do zachowań kreatorów samorządowej współczesności w tzw. kulturze. Kiedyś, przed wiekami znane było inne, określające również autorytarny charakter sprawowanej władzy „dziel i rządź”. Swego czasu usłyszałem od jednego z liczących się obywateli współczesnych koterii żywieckich, człowieka, który stwierdził, że najlepszym sposobem sprawowania mecenatu finansowego władz samorządowych będzie funkcjonowanie 5 – cio osobowego dyrektoriatu, który w sposób ostateczny dzielił będzie środki przeznaczone na działalność kulturalną. To niemal powrót do idei Rewolucji Francuskiej?

Biurokracja w kulturze


2016.01.04 Projekty Kultura

Postępująca demokratyzacja życia społecznego w Polsce wprowadza wręcz konieczności udostępniania danych dotyczących gospodarowania środkami publicznymi, ich sposobu gromadzenia, podziału i nadzoru nad ich wydawaniem. Oprócz nadzoru sprawowanego przez radnych na poszczególnych szczeblach władzy samorządowej, powstaje samoistnie i równolegle, administracyjny system ograniczający społeczny nadzór nad tymi środkami poprzez tworzenie kolejnych poziomów nadzoru nad sprawowaną władzą.

 • First
 • <<
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • >>
 • Last
 • Ostatnie artykuły
  Archiwum