prowincja
stowarzyszenie kulturalne

Marzec na Słowacji Marcowe atrakcje Ośrodka Kultury w Dolnym Kubinie

Ośrodek Kultury w Dolnym Kubinie przedstawia program imprez na marzec 2015. W programie między innymi wystawy artystyczne, koncerty, spektakle teatralne, a także warsztaty. Serdecznie zapraszamy.

Dane wydarzenia
Miejsce Orawa,Słowacja
Początek 2015-03-01
Koniec 2015-03-31
Rodzaj wydarzenia Inne

 

    ORAVSKÉ KULTÚRNE STREDISKO V DOLNOM KUBÍNE

              

        v zriaďovateľskej pôsobnosti Žilinského samosprávneho kraja

 

PREHĽAD  AKTIVÍT  -  MAREC 2015

 

 

do 6. 3. 2015, 7.30 – 15.30 hod., Oravské kultúrne stredisko v Dolnom Kubíne

          ČAROVNÝ SVET GRAFIKY

Výstava prác absolventov a pedagógov Spojenej školy v Nižnej nad Oravou

Usporiadatelia: Oravské kultúrne stredisko v Dolnom Kubíne, Spojená škola Nižná nad Oravou

 

 

2., 9., 16., 23., 30. 3. 2015, ZUŠ I.Ballu Dolný Kubín

         KLUB ORAVSKÝCH VÝTVARNÍKOV

Tvorivé stretnutia členov Klubu oravských výtvarníkov pri Oravskom kultúrnom stredisku  

Usporiadateľ: Oravské kultúrne stredisko v Dolnom Kubíne, ZUŠ I. Ballu Dolný Kubín

 

 

6. – 7. 3. 2015, Oravské kultúrne stredisko v Dolnom Kubíne

         HUDOBNÁ A TANEČNÁ FOLKLORISTIKA

Stretnutie frekventantov akreditovaného vzdelávacieho kurzu

Usporiadateľ: Oravské kultúrne stredisko v Dolnom Kubíne

 

 

11. 3. 2015, Oravské kultúrne stredisko v Dolnom Kubíne

         KLUB VÝŠIVKY A RUČNÝCH PRÁC

Tvorivé stretnutie

Usporiadateľ: Oravské kultúrne stredisko v Dolnom Kubíne

 

 

13. 3. - 24. 4. 2015, 7.30 – 15.30 hod., Oravské kultúrne stredisko v Dolnom Kubíne

          O NAJKRAJŠIU KRASLICU

Vyhlásenie výsledkov celoslovenskej súťaže a posúťažná predajná výstava

Usporiadateľ: Oravské kultúrne stredisko v Dolnom Kubíne

 

 

21. 3. 2015, 9.00 hod., Základná škola Krivá

          KOŠIKÁRSKY WORKSHOP

Tvorivá dielňa košikárstva

Usporiadatelia: Oravské kultúrne stredisko v Dolnom Kubíne, Obecný úrad Krivá, VUTPHP – regionálne výskumné pracovisko Krivá

 

 

25. 3. 2015, 10.00 hod., Dom kultúry Nižná

          ORAVSKÉ KRPČEKY

Regionálna súťaž detských folklórnych súborov

Usporiadatelia: Oravské kultúrne stredisko v Dolnom Kubíne, Obec Nižná

 

 

26. – 27. 3. 2015, 8.00 hod. – Mestské kultúrne stredisko v Dolnom Kubíne

          13. KUBÍNSKE divadelné dni

Oravský festival divadla a umeleckého prednesu

Usporiadatelia: Oravské kultúrne stredisko v Dolnom Kubíne, Mestské kultúrne stredisko v Dolnom Kubíne

 

V rámci programu Kubínskych divadelných dní:

 

26. 3. 2015, 8.00 hod. – Mestské kultúrne stredisko v Dolnom Kubíne

          33. O erb mesta dolný kubín

Regionálna súťaž detskej dramatickej tvorivosti, divadiel dospelých hrajúcich pre deti

 

 

27. 3. 2015, 9.00 hod. – Mestské kultúrne stredisko v Dolnom Kubíne

          Hviezdoslavov Kubín

Regionálna súťaž  v umeleckom prednese poézie a prózy IV. a V. kategórie a v tvorbe divadiel poézie, v tvorbe detských recitačných kolektívov

 

29. 3. 2015, 13.00 hod., Kultúrny dom Lokca

          25. ročník Majstrovstiev oravy v slovenskom mariáši

Súťaž v kartovej logickej hre

Usporiadatelia: Oravské kultúrne stredisko v Dolnom Kubíne, Obecný úrad Lokca

 

31. 3. 2015, Oravské kultúrne stredisko v Dolnom Kubíne

          Šaffova ostroha

Regionálny výber sólistov tanečníkov na krajskú súťaž sólistov tanečníkov v ľudovom tanci

Usporiadateľ: Oravské kultúrne stredisko v Dolnom Kubíne

 

marec 2015, Oravské kultúrne stredisko v Dolnom Kubíne

          VÝTVARNÉ SPEKTRUM

Vyhlásenie výsledkov regionálneho kola výtvarnej súťaže

Usporiadateľ: Oravské kultúrne stredisko v Dolnom Kubíne

 

marec 2015, Oravské kultúrne stredisko v Dolnom Kubíne

          VESMÍR OČAMI DETÍ

Výtvarná súťaž

Usporiadateľ: Oravské kultúrne stredisko v Dolnom Kubíne

 

marec 2015, Orava

          ORAVSKÁ SÚŤAŽ OCHOTNÍCKYCH DIVADELNÝCH SÚBOROV

Regionálny výber ochotníckych divadelných súborov – v sídlach súborov

Usporiadateľ: Oravské kultúrne stredisko v Dolnom Kubíne

 

marec 2015, Pizza Pub Habovka

          19. FOTOPIVO

Tvorivé stretnutie členov Fotoklubu Orava pri Oravskom kultúrnom stredisku

Usporiadateľ: Oravské kultúrne stredisko v Dolnom Kubíne

 

 

 

viac info: www.osvetadk.sk

 

Zapraszamy do zapoznanie się z pełnym programem dołączonym jako PDF. Więcej szczegółów także na www.osvetadk.sk

Pobierz plik


Ostatnia aktualizacja: 2015-02-19 10:14:00

Udostępnij
Dodaj komentarz