prowincja
stowarzyszenie kulturalne

Nasze cele


 1. promowanie niekonwencjonalnych, profesjonalnych działań kulturowych centrów kultury w kraju i za granicą wśród mieszkańców Żywca i regionu żywieckiego;
 2. wspieranie indywidualnych i grupowych inicjatyw kulturalnych mieszkańców Żywca i regionu Żywiecczyzny;
 3. prowadzenie otwartej dyskusji o sztuce w gronie ludzi wrażliwych i poszukujących nowych rozwiązań organizacyjnych oraz artystycznych, a także propagowanie nowych, niekonwencjonalnych projektów wśród społeczności miasta i regionu;
 4. promowanie aktywnych form uczestnictwa w kulturze, eliminujących z życia społeczności wzory intencjonalnego uczestnictwa i pozornej oceny aktywności kulturalnej mieszkańców regionu;
 5. wspomaganie i koordynacja działań organizacji pozarządowych na terenie Żywiecczyzny;
 6. działanie na rzecz rozwoju edukacji społeczeństwa.
Powyższe cele realizujemy poprzez:
 1. organizowanie spektakli teatralnych, koncertów, projekcji filmowych, warsztatów edukacyjnych, konferencji, wystaw i happeningów artystycznych;
 2. pomoc młodym nieprofesjonalnym twórcom w promocji ich sztuki w środowisku zamieszkania;
 3. prezentacje prasowe wyrażające osobiste i rzeczywiste odczucia uczestników, a także rzetelne i krytyczne oceny wydarzeń kulturalnych w mieście i regionie;
 4. przedstawianie pozytywnych rozwiązań architektonicznych i dbałości o porządek krajobrazowy w Żywcu i w regionie; pozyskiwanie sponsorów ambitnych przedsięwzięć artystycznych i kulturalnych w mieście i regionie;
 5. współpracę Stowarzyszenia z instytucjami kultury w realizacji wspólnych inicjatyw programowych;
 6. prowadzenie działalności gospodarczej dla realizacji celów statutowych zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami;
 7. inicjatywy wydawnicze, prasowe oraz inne, związane ze środkami masowej komunikacji, realizujące założenia statutowe Stowarzyszenia;
 8. gromadzenie majątku Stowarzyszenia pochodzącego z działalności gospodarczej, dotacji, darowizn i składek;
 9. prowadzenie ośrodka informacyjnego, konsultacyjnego i wspierającego działalność organizacji pozarządowych regionu Żywiecczyzny;
 10. organizowanie szkoleń kompetencji społecznych.

Ostatnia aktualizacja: 2013-09-26 15:42:00