prowincja
stowarzyszenie kulturalne

O stowarzyszeniu


Stowarzyszenie Kulturalne „Prowincja”, zrzesza osoby, zainteresowane działaniami społecznymi i kulturalnymi. Obszarem naszych działań jest głównie Żywiecczyzna, choć nasza działalność wykracza nieraz poza ten obszar i chętnie podejmujemy współpracę przy ciekawych projektach niezależnie od lokalizacji.

Interesuje nas prezentacja dzieł sztuki, często o niekonwencjonalnym charakterze, w tym promocja rodzimych propozycji artystycznych i kulturalnych. Jesteśmy tak samo otwarci na profesjonalne propozycje sztuki centrów kultury, jak i interesujące, nieprofesjonalne formy działalności kulturalnej w kraju oraz za granicą, możliwe do prezentacji w warunkach Żywca i regionu żywieckiego.

Jednocześnie angażujemy się w projekty o charakterze społeczno-edukacyjnym, częstko skierowane do młodzieży, które umożliwiają przekazanie uczestnikom praktycznych umiejętności oraz rozwój świadomości obywatelskiej i kulturalnej oraz szacunku dla estetycznych i ekologicznych propozycji architektonicznych miasta i regionu.

Kultura, to nasza wspólna aktywność wynikająca z dialogu mistrz - dzieło sztuki - odbiorca. Nie wystarczy bierna konsumpcja serwowanych przez administrację samorządową, dań o wątpliwej wartości kulturowej. Stowarzyszenie to ciągły dialog w procesie tworzenia, to rozmowa o naszych wspólnych problemach.

Więcej informacji

Statut stowarzyszenia


Ostatnia aktualizacja: 2013-09-26 14:42:00