prowincja
stowarzyszenie kulturalne

Cztery Pory Roku
Turniej Artystyczny Młodych


Turniej artystyczny młodych „Cztery Pory Roku” jest imprezą cykliczną, adresowaną do utalentowanej młodzieży. Organizatorem turnieju jest Klub śrubka, Żywiec, ul. Grunwaldzka 13 ze współorganizatorem - Stowarzyszeniem Kulturalnym „prowincja”. Celem Turnieju jest pobudzenie utalentowanej młodzieży do rozwoju autentycznych, indywidualnych predyspozycji artystycznych, jak i zaproponowanie form kulturalnego spędzania wolnego czasu przez wrażliwą artystycznie młodzież poza ośrodkami szkolnymi, w środowisku zamieszkania. Uczestnikiem każdej z proponowanych form może być uczeń gimnazjum lub szkoły średniej. Działania recytatorskie i plastyczne prowadzone będą w tym samym czasie w odrębnych salach. Dlatego potencjalni uczestnicy muszą dokonać wyboru pomiędzy prezentacjami recytatorskimi a dokonaniami plastycznymi. Jednakże kolejny obszar twórczości artystycznej z zakresu szeroko pojętej literatury daje szansę wszystkim młodym twórcom.

Uzasadnienie projektu:

W Żywcu i powiecie żywieckim leżącym na południowych obrzeżach Polski, z dala od dużych centrów kulturalnych nie ma odpowiednich warunków do pełnego rozwoju intelektualnego, w tym artystycznego młodych mieszkańców. Młodzi, wrażliwi ludzie oprócz elementarnej wiedzy szkolnej nie są motywowani do rozwoju swojej osobowości. Często zdarza się, że ludzie bardzo zdolni, wobec barier zarówno psychologicznych jak i materialnych, pozostają w miejscu zamieszkania do końca swojego życia. Program ten zmierza do aktywizowania uzdolnionej artystycznie młodzieży. Zaproponowany program stanowi zachętę dla często zakompleksionych, utalentowanych młodych ludzi, których sytuacja społeczna, brak akceptacji własnych nauczycieli, będąc wrażliwym, spycha na margines społeczny. 

Szczegółowe cele i oczekiwane rezultaty:

 1. Ujawnienie, aktywizacja i rozwój autentycznych indywidualnych predyspozycji i postaw twórczych młodzieży.
 2. Pogłębienie i kontynuacja własnej twórczości, traktowanej jako uzupełnienie hobby, dopełnienie i pogłębianie innych niż artystycznej motywacji postaw i wyborów życiowych
 3. Stworzenie motywacji do podjęcia tych doświadczeń na poziomie edukacji studiów wyższych.
  Przedstawiony projekt w swej konstrukcji ma przynieść efekty w postaci aktywizacji ludzi uczestniczących w kształtowaniu własnych postaw artystycznych. Pozyskanie grupy młodych twórców dla kształtowania lokalnego środowiska nieprofesjonalnych artystów, czy aktywnych odbiorców sztuki, poprzez własną, pobudzoną w tym działaniu – aktywność, doskonalących następnie w procesie akademickiej edukacji artystycznej.
 4. Wykształcenie wrażliwej biernej i czynnie artystycznie grupy miłośników plastyki i teatru sprawi powstanie aktywnego, młodego środowiska czynnego kulturalnie w miejscu zamieszkania i swej aktywności kulturalnej na prowincji. 

Odbiorcy i uczestnicy projektu oraz sposoby ich naboru:

Uczestnikami prezentacji turniejowych będą uzdolnieni młodzi ludzie, uczniowie szkół średnich i ich absolwenci, mieszkańcy Żywca i powiatu żywieckiego.

Nabór poprzez informacje na stronach internetowych Klubu śrubka i Stowarzyszenia prowincja, afisze i ulotki informacyjne, a także osobisty kontakt koordynatorów zadań z samorządami uczniowskimi i dyrekcjami szkół. Cykliczne – w każdym kwartale przeprowadzanie imprezy sprawi naturalne wytworzenie się młodzieżowego środowiska aktywnie artystycznego, w sposób naturalny napędzającego kolejne działania artystyczne. 

Dyscypliny turnieju:

 • Konkurs plastyczny
 • Konkurs literacki
 • Konkurs recytatorski

Harmonogram tegorocznej edycji (2014) projektu:

 • ZIMA - 08.03.2014r
 • WIOSNA - 14.06.2014r
 • LATO - 27.09.2014r
 • JESIEŃ - 22.11.2014r

 

 

logo konkursu

Ostatnia aktualizacja: 2014-02-10 21:10:00