prowincja
stowarzyszenie kulturalne

Blog / Społeczność

W tej sekcji bloga publikujemy wpisy dotyczące spraw społecznych, głównie dotyczących naszego regionu

Hibernacja konia trojańskiego. Na ten nowy rok?


2018.01.06 Projekty Społeczność

Wprawdzie to nie temat świąteczny czy też noworoczny, to jakże moim zdaniem aktualny. Są sytuacje w życiu społecznym bardzo trudne do przewidzenia. Ale chcąc w dalszym ciągu żyć i funkcjonować, my ludzie, nauczyliśmy się te niedookreślone często sytuacje pokonywać. I w swym społecznym czy osobistym bytowaniu brnąć powoli, ale przecież w końcu skutecznie ku wyznaczonym celom. I na tym polega samorealizacja każdego człowieka. Co więc wspólnego ma z naszym przebywaniem na ziemskim padole – koń i jego hibernacja? Niby niewiele.

Równoległe światy żywieckiej demokracji


2017.11.03 Projekty Społeczność

Demokracja w potocznym rozumieniu to ustrój gwarantujący wszystkie swobody obywatelskie od wolności słowa poprzez dowolność postępowania oraz niezawisłość sądu aż po prawo do opieki medycznej itp. Demokracja wiąże się również z możliwością decydowania o samych sobie. Aby jednak mieć świadomość, że można o sobie decydować należy mieć w sobie poczucie wolności a co najważniejsze odpowiedzialności za swoje czyny. Na tej ogólnej próbie definicji poprzestańmy.

Charakterystyka osobowości (4)


2017.10.13 Projekty Społeczność

Rozwój przemysłu spowodował powolny upadek cechów żywieckich i rzemiosła. Rozpoczęła się aktywizacja polityczna mas ludowych. Z końcem XIX wieku największy wpływ na tym terenie mieli „stojałwszczycy”. Ruch robotniczy nie był tak masowy jak ruch chłopski, z powodu niewielkiej ilości zakładów przemysłowych. Niemniej już w 1890 roku robotnicy żywieccy zorganizowali w dniu 1 maja manifestacji, a również strajk w tym czasie. (21)

Charakterystyka osobowości mieszkańców miasta na tle przemian historycznych (cz.1)


2017.09.22 Projekty Społeczność

Pragnąc zrozumieć niektóre, współczesne nam zachowania mieszkańców Żywca, należy odnieść się do postaw i reakcji grup społecznych. Wspólne cechy struktury charakteru członków grupy, przystające do większości w tej grupie nazywany jest charakterem społecznym. Charakter społeczny, siłą rzeczy jest bardziej ogólny niż indywidualny. Charakter społeczny obejmuje tylko wyselekcjonowane rysy, zasadnicze jądro struktury charakteru większości członków grupy, które rozwinęło się jako rezultat podstawowych doświadczeń i sposobu życia wspólnego w tej grupie. (1)

Tresura edukacyjna


2017.09.02 Projekty Społeczność

Rozpoczyna się kolejny okres w życiu całego społeczeństwa. To nowy rok szkolny, to nowy okres realizacji przystosowywania społeczeństwa do założonych warunków rządzenia. Politycy od wieków zdawali sobie sprawę, że najważniejszym elementem funkcjonowania państwa, życia podległych obywateli jest spolegliwe wypełnianie poleceń sprawujących władzę. Już w starożytnej Grecji zauważono, że elementem kształtowania społecznego jest tresura. Tak też chętnie rządzący balansują jak na przysłowiowej linie, w obszarze zwanym nauczaniem i wychowaniem. Jesteśmy dalecy od realizacji potrzeb edukacyjnych i wychowawczych społeczeństwa obywatelskiego ulegając metodom narzuconym przez sprawujących władzę.

Ostatnie artykuły
Archiwum