prowincja
stowarzyszenie kulturalne

Riposta... Na marginesie.


2013.12.30 Projekty Społeczność Errata, Adam Boniecki, Szymon Wróbel, Piotr Płonka, Marek Kupczak, Jakub Kałachurski, Katarzyna Szura, Anna Giemzik, Paweł Haręźlak, Anna Łukaszek, Fundacja Batorego, Fundacja Dzieci i Młodzieży

Kiedy w ostatnich dniach dostrzegłem na łamach drukowanych i elektronicznych wydawnictw prasowych nazwę klubu „śrubka”, wpierw zwątpiłem. Bo jakżeby tak bez powodu wspominać o żywieckiej placówce kultury od kilku lat wykreślonej z zestawu pojęć dziennikarskich. Bo to prawdą jest, że obraziwszy dziejopisa nie znajdziesz się na kartach historii. Stan ten potwierdziło nasze przypuszczenie, że mówienie prawdy o dziennikarzach i ich dziennikarstwie, obraża naszych interlokutorów.

Powracając do przyczyny tejże enuncjacji, przytoczę dalszy ciąg tej wypowiedzi. Pan Szymon Wróbel z niezwykłą radością zawiadamia wszem i wobec, że w styczniu 2014 roku gościć będzie w Miejskim Centrum Kultury ks. Adama Bonieckiego – byłego redaktora naczelnego „Tygodnika Powszechnego”. W tej informacji prasowej w dalszym ciągu czytamy, że wydarzenie to będzie działo się 10 lat po pierwszej wizycie ks. Adama Bonieckiego również w żywieckim Klubie „śrubka” , w którym też wydarzeniu brał udział sam autor tej notatki – pan Szymon Wróbel. I nie byłoby nic w tym dziwnego gdyby nie określenie opisujące to wydarzenie.
W aktualnym tekście czytamy, że ks. Adam Boniecki spotkał się z licealistami, uczestnikami kółka dziennikarskiego.

Dobre dziennikarstwo powinno charakteryzować się wiarygodnością przekazu. Współcześnie jednak napotkamy ciągłe przekłamania i dezinformacje. Stąd też moja aktywność pozwalająca uświadomić Panu Szymonowi i wielu czytelnikom całą prawdę o kontekście tych, historycznych współcześnie, wydarzeń.

To po kolei. Ksiądz Adam Boniecki, podówczas Naczelny Redaktor znanego od wielu lat ze swojej odwagi publicystycznej, „Tygodnika Powszechnego” z Krakowa był gościem redakcji „ilustrowanego, monochromatycznego, co-pewien-czaśnika, międzyszkolnego” – ERRATY, którego wydawcą było Stowarzyszenie Kulturalne „prowincja”. Osobiście w zaproszenie księdza – redaktora zaangażowany był ówczesny uczeń Liceum Ogólnokształcącego, kol. Piotr Płonka. ERRATA powstała w efekcie prowadzonych warsztatów dziennikarskich w Klubie „śrubka” przez Stowarzyszenie Kulturalne „prowincja” z prezesem, Markiem Kupczakiem. Pomysłodawczynią tych warsztatów była Katarzyna Szura. W „stopce” pierwszego numeru ERRATY czytamy: Redaktor naczelny – Dominik Wojas; Z-ca redaktora naczelnego – Jakub Kałachurski; sekretarz redakcji – Anna Gemzik; skład i łamanie: Paweł Harężlak; grafika: Anna Łukaszek. Numer nr 1 (2) nosił datę: listopad ’98.

To tyle wspomnienia z pierwszego wydania ERRATY. W tym miejscu chciałbym wspomnieć wykładowców tych pierwszych warsztatów dziennikarskich organizowanych ze środków Fundacji Batorego, Fundacji Dzieci i Młodzieży. Wzory programowe zapożyczyliśmy z doświadczeń Małopolskiego Instytutu Samorządu Terytorialnego w Krakowie. Rozszerzone informacje archiwalne dotyczące dorobku działalności „stowarzyszenia” w najbliższym czasie zamieszczona zostanie na stronie internetowej Stowarzyszenia Kulturalnego „prowincja” www.prowincja.org.pl. I wtedy zarówno pan Szymon Wróbel, jak i inni zainteresowani aktywnością społeczno- kulturalną młodych mieszkańców Żywca w latach 1997 – 2004, będą mogli zaczerpnąć „u źródeł” tych informacji, bądź przypomnieć sobie publikowane podówczas materiały. W przypadku pana Szymona Wróble były to” „Sklep na chłopaka lep” (nr 12 Erraty) i „ Love, love, Euro – love” (nr 13 Erraty)

Fragment okładki jednego z numerów Erraty z lutego 2002
Zobacz inne artykuły na naszym blogu