prowincja
stowarzyszenie kulturalne

Przyzwyczajenie czy ...


2015.05.12 Projekty Społeczność

W kontaktach międzyludzkich występuje zjawisko mentalnego podporządkowania do systemu zaprzeszłych wzorców. Głęboko w powszechnej świadomości występują mechanizmy obowiązujące w zaprzeszłych czasach i spełniają rolę moralnego drogowskazu aktywności społecznej.

Za każdym razem w kontaktach międzyludzkich dominują postawy wynikające z określonego sposobu postrzegania rzeczywistości. W świadomości społecznej następują niezwykle powolne przemiany. Moim zdaniem - bardzo powoli. Oczekiwania na zmiany nie są proporcjonalne do rzeczywistej świadomości społecznej. W publicznych wypowiedziach obywateli odnotowujemy mocne oczekiwania zmian zapominając, że wszelakie przemiany w głównej mierze są zależne od samych obywateli. Przyzwyczajeni do dominacji wszechogarniającej władzy czasu zaprzeszłego, obywatele oczekują przemian inspirowanych przez zarządzających. W ten sposób stworzone zostało społeczeństwo bezwolnych i funkcjonujących na własne życzenie, niewolników systemu. Każdy przejaw aktywności obywatelskiej przyjmowany jest z niezrozumieniem a w sytuacjach krytycznych z agresją społeczną. Tak rodzi się bunt i nieuzasadnione pretensje do sprawujących władzę. Władza natomiast w tej sytuacji czuje się bezkarna i omnipotentna. Jeszcze dużo czasu minie nim zrozumiałam stanie się idea społeczeństwa obywatelskiego. Pozostaje nam cierpliwość i nadzieja. Udostępnij
Dodaj komentarz
Zobacz inne artykuły na naszym blogu