prowincja
stowarzyszenie kulturalne

Noc muzeów - oferta dla troglodytów?


2015.05.15 Projekty Społeczność

Od kilku lat funkcjonuje idea nazwana nocą muzeów. Począwszy od dużych aglomeracji do zakompleksionych, prowincjonalnych środowisk,możemy spotkać się z ofertą spędzenia jednej nocy w przybytku kultury jakim jest muzeum. Bezpieczne to, bo muzea z racji swojej specyfiki jedynie gromadzą zbiory czasów minionych z rzadka sięgając do kreacji rzeczywistości intelektualnej.

W takiej postawie doszukuję się kolejnego etapu degradacji inteektualnejnaszego społeczeństwa. Otwieramy muzea na czas nocy wzorując się na supermarketach. Animatorzy kultury z racji swojej bezsilności próbują posługiwać się kodem informacji towarzyszącym społeczeństwu konsumpcyjnemu. Byle nas zauważono, byle sprzedć przypadkowemu klientowi strzępek wiedzy. Magia nocy ma za zadanie nobilitować uczestników tego eksperymentu. Tu nie chodzi na pewno o element edukacji kulturalnej czy kreowanie magicznego miejsca uczestnika procesu edukacji kulturalnej. Tu i ówdzie pojawiają się inicjatywy nazwane nocą w teatrze czy nocą w bibliotece. To wszystko przerost formy nad treścią i wsparcie nieudolnych polityków w kreowaniu ubogiego intelektualnie otaczającego nas świata. Przerażającym faktem jest nagłaśnianie tych marketingowych chwytów w kulturze. Oczywiście nie podważam i takich aktywności, ale dopuszczalnych jedynie w sytuacji, kiedy sfera kultury będzie poważnie traktowana przez polityków i decydentów. Obecnie zamiast dyskusji o niemocy w sferze kultury tworzy się medialne fakty, które zaciemniają rzeczywisty obraz degradacji kulturalnej w Polsce, szczególnie tej prowincjonalnej. Dowód to na upolitycznienie kultury i na podporządkowanie sfery intelektu doraźnym politycznym koniecznościom. Nie możemy dać się sprzedać przy okazji wyborów. Nie możemy pozwolić na dalsze manipulowanie kulturą pod politycznie kreowanymi hasłami określającymi zakres intelektualnych aktywności jedynie w wyznaczonym przez politykierów obszarach politycznej poprawności.Udostępnij
Dodaj komentarz
Zobacz inne artykuły na naszym blogu