prowincja
stowarzyszenie kulturalne

Kiedy wiosna zakwitnie?


2015.05.25 Projekty Społeczność

Panująca wokół atmosfera zniechęcenia i przygnębienia potwierdza zaobserwowane wcześniej zjawisko wyalienowania społecznego. Obywatele czują się wciąż pozbawieni możliwości autonomicznej kreacji. Dla polityków i mocodawców jest to sytuacja wygodna. Nie trzeba wysilać się aby przymusić obywateli do posłuszeństwa.

Schizofrenia społeczna obezwładniająca naszych obywateli sprawia, że brak jest jasnych postaw obywatelskich. Stan marazmu ideowego oprawiony bezmyślnością i koniunkturalizmem stwarzają stan powszechnej niemożności intelektualnej. Przymuszenie dużej części naszego społeczeństwa do życia w beznadzieji intelektualnej stawia człowieka w pozycji "przygiętego karku". Spotykam się również z coraz to odważniejszymi próbami cenzurowania nnaszych wypowiedzi poprzez wprowadzania sztucznie stworzonych ram określających zasady współżycia w ramach organizacji. Prowadzi to do ograniczania wolności człowieka w imię dbałości o bezpieczeństwo administrowanej przestrzeni. Identyfikowane powszechnie wirtualne zagrożenie opisywane przez zainteresowanych jego tworzeniem jest pretekstem do ograniczania wolności obywatelskiej. Ograniczanie wolności obywatelskiej w strukturach samorządowych kultury wynika z niezrozumienia form aktywności intelektualnej przez biurokratyczne struktury likalnych samorządów w konsekwencji prowadzić będzie do zniewolenia obywatelskiego. Osiągnięty w ten sposób stan bezładu i niepewności stworzy warunki do bezkarnego ze strony mocodawców ograniczenia aktywności obywatelskiej.  Nie można prowadzić pod jakimkolwiek pozorem w obszarze kultury działań ograniczających samodzielność intelektualną obywateli, gdyż w efekcie doprowadzi do osiągnięcia stanu inercji i zniewolenia. Każdy sposób jest ważny dla kreatorów rzeczywistości, jeśli prowadzi do osiągania założonych długofalowych celów.Udostępnij
Dodaj komentarz
Zobacz inne artykuły na naszym blogu