prowincja
stowarzyszenie kulturalne

Blog / Społeczeństwo

W tej sekcji bloga publikujemy wpisy dotyczące spraw społecznych, głównie dotyczących naszego regionu

Charakterystyka osobowości mieszkańców miasta na tle przemian historycznych (cz.1)


2017.09.22 Projekty Społeczeństwo

Pragnąc zrozumieć niektóre, współczesne nam zachowania mieszkańców Żywca, należy odnieść się do postaw i reakcji grup społecznych. Wspólne cechy struktury charakteru członków grupy, przystające do większości w tej grupie nazywany jest charakterem społecznym. Charakter społeczny, siłą rzeczy jest bardziej ogólny niż indywidualny. Charakter społeczny obejmuje tylko wyselekcjonowane rysy, zasadnicze jądro struktury charakteru większości członków grupy, które rozwinęło się jako rezultat podstawowych doświadczeń i sposobu życia wspólnego w tej grupie. (1)

Tresura edukacyjna


2017.09.02 Projekty Społeczeństwo

Rozpoczyna się kolejny okres w życiu całego społeczeństwa. To nowy rok szkolny, to nowy okres realizacji przystosowywania społeczeństwa do założonych warunków rządzenia. Politycy od wieków zdawali sobie sprawę, że najważniejszym elementem funkcjonowania państwa, życia podległych obywateli jest spolegliwe wypełnianie poleceń sprawujących władzę. Już w starożytnej Grecji zauważono, że elementem kształtowania społecznego jest tresura. Tak też chętnie rządzący balansują jak na przysłowiowej linie, w obszarze zwanym nauczaniem i wychowaniem. Jesteśmy dalecy od realizacji potrzeb edukacyjnych i wychowawczych społeczeństwa obywatelskiego ulegając metodom narzuconym przez sprawujących władzę.

Ostatnie artykuły
Archiwum