prowincja
stowarzyszenie kulturalne

Turniej Artystyczny Młodych Cztery Pory Roku

Turniej artystyczny młodych „Cztery Pory Roku” jest imprezą cykliczną, adresowaną do utalentowanej młodzieży. Organizatorem turnieju jest Klub śrubka, Żywiec, ul. Grunwaldzka 13 ze współorganizatorem - Stowarzyszeniem Kulturalnym „prowincja”. Celem Turnieju jest pobudzenie utalentowanej młodzieży do rozwoju autentycznych, indywidualnych predyspozycji artystycznych, jak i zaproponowanie form kulturalnego spędzania wolnego czasu przez wrażliwą artystycznie młodzież poza ośrodkami szkolnymi, w środowisku zamieszkania.

Dane wydarzenia
Miejsce Klub śrubka
Początek 2013-10-10
Koniec 2013-11-23
Rodzaj wydarzenia Konkurs

Uczestnikiem każdej z proponowanych form może być uczeń gimnazjum lub szkoły średniej. Działania recytatorskie i plastyczne prowadzone będą w tym samym czasie w odrębnych salach. Dlatego potencjalni uczestnicy muszą dokonać wyboru pomiędzy prezentacjami recytatorskimi a dokonaniami plastycznymi. Jednakże kolejny obszar twórczości artystycznej z zakresu szeroko pojętej literatury daje szansę wszystkim młodym twórcom. Prosimy o zapoznanie się z regulaminami poszczególnych spotkań twórczych.


Ostatnia aktualizacja: 2013-10-18 12:22:00

Udostępnij
Dodaj komentarz